Podmínky použití

Pokud není uvedeno jinak, grafické ztvárnění produktů, zboží a popisy zboží jsou chráněny autorským právem našeho primárního dodavatele.

Autorská práva k ostatním textům přísluší jejich autorům. Mezi texty se řadí komentáře, zprávy, a další texty. Publikováním dává autor serveru Pokeria.cz časově a geograficky neomezenou neexkluzivní licenci k šíření libovolnými kanály (například www, email, wap, PDF, tisk a další). K tomuto šíření smí server Pokeria.cz použít i externí firmy.

Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob, které jsou zmíněny na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

Akčný kód Tipsport

Omezení odpovědnosti

Pokeria.cz nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese http://www.pokeria.cz jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu Pokeria.cz neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku užití takových informací. Pokeria.cz dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které jeho stránky odkazují.

Pokeria.cz neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Pokeria.cz si však vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.


Poker Texas Holdem | Naakup.cz | CenyZbozi.cz | ovSystem - Váš web naše starost | Poker video | Poker shop | NajduZboží.cz
Poker pravidla | Casino online | Originální dárky | Sázení online | Pokerová pravidla